ea (Isw.) tiedja, ver eene jewesse Tiet

Eden (H. f., -) de Goaden en 1. Mose wua Adam un Eva läwden

Edom (H. f.) en biblische Tiet wia dit een Volkj de von Esau aufstaumden, äa Launt wia oosten von Israel

Edomita (H. m., -) een Mensch von Edom

eefach (Isw.) nich komplizieet; nich bunt ooda sea straum; leicht to doonen ooda vestonen

eegol (Isw.) dän tietäwa; emma wada; pinkjlich

Eelefaunt (H. m., -en) een Tia met een Rechel un twee spetze Hieena von Aulfenbeen; daut jratste Tia oppem Launt, daut es Tus en Afrika un Indien

Eelj (H. f., -en) dennet Schmäa ooda Fat

eeljen (schw.T.) Eelj opp waut jeeten ooda schmäaren; daut moakt glaut un nich soo struf

Eeljfia (H. n., -sch) een Fia en woont Eelj brent

eeljich (Isw.) schmäarich; schmurzich

Eeljprass (H. f., -en) eene Prass ooda Jereetschoft toom Eelj ut Sot rutprassen

eemol (Isw.) een mol

Eemskje (H. f., -) een kjliena Kjniepa dee enne Ieed sien tus moakt

Eemskjefräta (H. f., -sch) een Tia daut Eemskje frat

Eemskjeklompen (H. m., -es) een Klompen Ieed, dee von Eemskje oppjebut es

een (Jsw., m.ez., n.ez.) onbestemdet Jeschlajchtswuat ooda Artikjel

eena (onbestemdet Pron., nom. m.ez.) jeemaunt [Hee es eena, dee …]

eenalei (Isw.) eendoont; moakt nuscht ut; kjeen Unjascheet

eenatlei (Isw.) een Dinkj, eene Sach von miere [Ekj woa die eenatlei sajen]

eenaunda (Isw.) een aundra; dicht aun een jewesset

eendoont (Isw.) eenalei; moakt mie/am nuscht ut

eendoontich (Isw.) soo aus wan hee nuscht rom jeft

eendrajchtich (Isw.) en eent wajch; dän tietäwa; toom een oolent woaren

eene (onbestemdet Pron., nom. f.ez.) jeemaunt [See es eene, dee …]

eenem (onbestemdet Pron., obj. m.ez.) jeemaunden [daut jeft eenem freid]

eenen (onbestemdet Pron., obj. m.ez.) een, jeemaunden [hee brinjt eenen]

Eenheit (H. f., -en) Eenichkjeit, äwareen jesonnen

eenich (Isw.) äwareen stemmen, daut selwje Ziel haben; frädlich

Eenichkjeit (H. f., -) Fräd; äwareen jesonnen, nich eenaunda dolranen

eenje (onbestemdet Pron., nom/obj. m.f.n.mz.) walkje [Eenje sajen; hee jeef eenje…]

eenjemol (Isw.) to onbestemde Tiet [Eenjemol kjricht eena nuscht]

eenjen (schw.T.) sikj to daut selwje Ziel enstalen; aum stemmen kjrieen, sikj daut selwje Ziel saten

eenjet (onbestemdet Pron., nom/obj. n.mz.) [Eenjet es nich schod. Hee haft eenjet vedreit]

eenjoasch (Isw.) een Joa oolt

eenkjanich (Isw.) bleed, schuchta von Framde

eenoolent (Isw.) meed von sennen; nich mea seenen/doonen wellen; nich mea intressieet sennen en waut

Eenselheit (H. f., -en) eene Ieejenschoft; waut besondret ooda oppoat fa sikj

eenseln (Isw.) auleen; eena opp eemol

eenselwies (Isw.) eena/eene/eent opp eemol

eensich (Isw.) bloos eena/e/t (Isw.); auleen

eensom (Isw.) de Toostaunt wan eena too weinich Frind haft; auleen sennen

Eensomkjeit (H. f., -en) sikj sea auleen feelen; aufjeschnäden sennen von aundre

eenstemmich (Isw.) met eene Stemm, soo aus met eene Stemm; wan aule metstemmen

eent (Numma) 1; Ordnungszol: 1., ieeschta; (onbestemdet Pron., nom/obj. ez) [Eent es daut ieeschte. Hee jeef mie eenen]

eenuagich (Isw.) soo aus met mau een Uag

eenzol (Isw.) en Gramatikj, nich mea aus eent

Ees (H. f., -en) waut eena moakt wan eena de Schoo toobinjt; een schmocka Baunt

Eesebaunt (H. m., -benja) een jekalieeda breeda Baunt dän Mana eenjemol droagen

Eewa (H. n., -sch) eene Städ wua de Ieed/Steen steil boajopp/boajauf jeit;  doa wua daut Wota em Riefa ooda em See aum Launt naun stat

eewen (schw.T.) emma wada doonen toom daut sea goot lieren; waut biehoolen

eewich (Isw.) opp emma

Eewichkjeit (H. f., -en) Tiet onen Enj

eewichlich (Isw.) opp emma

Eewunk (H. f., -ngen) waut eena eeft; daut eewen

Efeesa (H. f.) een Buak enne Bibel

Ehebad (H. n., -en) een poa Lied äa Bad

Ehebräakjarin (H. f., -en) een Frumensch dee daut Ehe Vespräakjen nich helt

ehebräakjen (st.T.) nich tru bliewen to eenen Ehepoatna; wan befriede Lied nich tru to eenaunda sent

Ehebruch (H. m., -) wan daut Ehe Vespräakjen nich jehoolen woat

Ehefru (H. f., -es) eene befriede Fru

Eheläwen (H. n., -es) daut befriede Läwen

Ehelied (H. f., -) befriede Lied

Ehescheiden (H. n., -) wan befriede Lied uteneen gonen

Ehescheidunk (H. f., -ngen) een Ehescheiden

Ei (H. n., -a) waut eene Han lajcht un enne Kjäakj jereet woat toom äten; waut eene Han lajcht un kaun utjebroot woaren, daut et een nieet Kjikjel jeft; daut wua eene see äa Somen bennen es

ei wan (Konj.) aum Aunfank von eene Froag, en dee eene Mäajlichkjeit beseenen woat [Ei wan hee nich kjemt?]

Eiajäls (H. n., -) daut jäle Poat von een Ei

Eiakloppa (H. m., -sch) een Jereetschoft toom Eia kloppen ooda schlonen soo daut dee schumich woaren; Eiaschlona

Eiaomdreia (H. m., -) eene plaute Scheffel toom Sachen enne Paun rieren ooda omdreien

Eiaschlona (H. m., -) Eiakloppa

Eiaschol (H. f., -en) de Schol von een Ei

Eiastock (H. m., -stakja) wua eene see äare Eia häakomen

Eiawitt (H. n., -) daut Poat vom Ei daut nich jäl es; uk Eiawits

eifsten (schw.T.) arnten, draschen, de Arnt vom Flekj brinjen

Eil (H. f., -en) de Boat aun eene Jeträajd Oa, besondasch Joascht; Bos, Jeschwindichkjeit

Einheima (H. m., -) eena dee en een Launt tus es; eene de sien Citizen haft

Eiskriem (H. m.) Ies-schmaunt; seete jefroarne Malkj

Eit (H. m., -) een Vespräakjen verem Jesaz ooda ver Gott

Eiwitt see Eiawitt

eizhich (Isw.) schlajcht, nich schmock

ekj (Pron., 1.P., nom. ez.) wan een Rädna von sikj selfst rät [Ekj schriew dit]

ekjich (Isw.) sea opp sikj selfst; bloos aun sikj selfst denkjen/betoonen

elekjtrisch (Isw.) met Elektrisität; met Fia ut eenen Drot

Eli (H. m., -) een Priesta em Oolen Tastament

Elisabet (H. f., -) een Mejales/Frues Nomen; de bediet: Ekj vespräakj ver Gott

ella (Isw.) mea oolt; Komparativ von: oolt, ella, aum elsten

ellaschwak (Isw.) soon schwak sennen aus met daut ella kjemt

ellerachtich (Isw.) de Ieejenschoften von eenen oolen Mensch haben

Ellewäta (H. m., -sch) een Jereetschoft toom Sachen uk Menschen enne Hecht häwen; en Canada: een groota Spikja wua Foarma äare Arnt vekjeepen

Elren (H. f., -) Mutta un Voda toop sent eenem siene Elren

elsten (Isw.) Superlativ von: oolt, ella, aum elsten

Eltesta (H. m., -/sch) de väaschta en de Jemeent; de väaschta von de Prädjasch ooda Lierasch

e-mail, Iemäl (H. n., -) een Breef dän eena derchem Computa schekjt ooda kjricht

em (Präp.) en däm

emdenkj  em Denkj; behoolen

emma (Isw.) to jieda Tiet; dän tietäwa; pinkjlich; bestendich

emmahan (Isw.) wan uk; nich aufhenjich von; eendoont

emmawajch (Isw.) en eent wajch; dän tietäwa

emol (Isw.) daut haft soont jejäft; to eene Tiet; opp eene Bejäwenheit

empfintlich (Isw.) neiw, fienfeelent; leicht jestat

emsonst (Isw.) onen betolen, frie

en (Präp.) bennen, nenn, benna, medden

enbillen (schw.T.) waut dietlich moaken wua eena nich omweet; väastalen waut nich soo es; eenen aundren waut lieren waut nich soo es

enbinjen (st.T.) binjen, faust binjen

enblosen (schw.T.) enbillen, sikj dietlich moaken, wäm waut aus Woarheit vetalen waut nich onbedinjt soo es

enbräakjen (st.T., sp: bräakjen en) tom moaken [daut Pieet woat enjebroaken]; waut enspoolen oba nich gaunz auf bräakjen

enbrennen (schw.T.) Hut loten brun ooda root woaren von enne Sonn sennen

enbrinjen (st.T.) arnten, vedeenen

enbucken (schw.T.) eene Bul kjrieen

Endanis (H. n., -e) Ve-endrunk; een aundasch woaren

endeelen (schw.T.) toodeelen; jiedrem sien Poat von waut jäwen

Endeelunk (H. f., -ngen) een endeelen

endietschen (schw.T.) kloa moaken; lieren

endjen (schw.T.) foadich moaken, to Enj brinjen

endren (schw.T.) aundasch moaken aus et wia

endrinjen (st.T.) eenem waut loten kloa woaren, vestonen; enbucken, een Enjskje en waut nenn komen

Endruck (H. m., -drikj) woo eenem daut lat/sitt; waut von Jefeel eena von waut kjricht

Endrunk (H. f., -ngen) een endren

enducken (schw.T.) waut en Wota (ooda waut aundret flissendjet) nenn hoolen daut et naut woat

enenjsten (schw.T.) wäm angst moaken; waut doonen ooda vetalen toom wäm angst moaken

enfädmen (schw.T.) eenen Twierem derch een Noteluag/Notelloch trakjen

enfellen (schw.T.) dee Städen voll moaken dee nich voll sent [Wie haben twee Sakj enjefelt. Hee haft de Wieed dee doa fälden enjefelt.]

enfieren (schw.T.) eene Tracht em schwunk brinjen; belieren eene Sach soo doonen aus aundre ooda soo aus de Wieet daut haben well

enfinjen (st.T.) wua hankomen; sikj wua wiesen

Enfooda (H. n., -) daut wieekje en eene Dakj, waut de Dakj sea woam moakt

enfoten (schw.T.) aunfangen to foten; aunfangen met daut waut enjefieet es

enfrieren (st.T.) soo kolt woaren daut et frist; bat unja Iespunkt kolt woaren

enfupren (schw.T.) sikj waut enne Fupp stoppen

Engank (H. m., Enjenj/Enganks) de Butadäa; wua eena en waut nenn jeit

enholen (schw.T.) Loft ooda Odem enne Lungen trakjen; enodmen; no waut sträwen un daut kjrieen; nokomen

enhoolen (st.T.) waut met sikj brinjen, soo aus eene niee Entscheidunk ooda nieen Wajch waut to doonen; meenen, bedieden

Enj (H. n., -a) wua waut opphieet [daut Enj vom Brat; aum Enj vom Dach]; (dim.) Enjskje, -s;

enj (Isw.) schmaul, nich rumich [De Stich es enj]; soo aus dichte Loft; nich fresche Loft haben [Em Heenastaul es de Loft enj.]

enjankren (schw.T.) wäm waut jankren moaken; wäm fa waut intressieren soo daut hee daut haben well

enjeeten (st.T.) waut en waut nenjeeten, waut voll jeeten [Koffe es enjegoten]

Enjel (H. m., -) Jeista de Gott em Himmel deenen

Enjlenda (H. m., -) een Mensch dee von Enjlaunt kjemt

enjlinjs (Isw.) met daut Enj veropp

Enjlisch (H. n.) de Enjlenda äare Sproak

enjoagen (st.T.) Tieren en een Hock joagen

Enjskje (H. n., -s) een kortet Enj; diminutiv von Enj

enjsten (schw.T.) von waut angst haben, Forcht fa waut haben

enkjeepen (st.T.) Sachen kjeepen dee eena auljemeen brukt, Sachen kjeepen to waut besondret

enkjelt (Isw.) bloos eene Schicht, soo aus Zeich;  nich deep denkjen kjennen

enkjlamen (schw.T.) waut en eene Kjlam faust moaken; enne Däa faust woaren

enkjnekjen (schw.T.) soowaut aus een Stock ooda Haulm enbräakjen oba nich aufbräakjen; een Kjnekj en waut kjrieen

enkoaken (schw.T.) Äten heet moaken un en dichte Jläsa brinjen soo daut et nich schlajcht woat

Enkomen (H. n., -) Ennom; Vedeenst

enlajen (schw.T.) Äten, soont aus Gurkjen un Rebusen, en Ädikj un Solt lajen daut dee äwa eene lenjre Tiet nich schlajcht woaren

enloden (schw.T.) kroagen, froagen auf see woaren hankomen

Enlodunk (H. f., -ngen) een Papia ooda eene Norecht dee eenem no waut kroacht

enmoaken (st.T.) enlajen, enkoaken; Äten besorjen soo daut et opp een lenjret Stoot nich schlajcht woat

ennalich (Isw.) bennen em Kjarpa

ennämen (st.T.) Medizien schlucken; vedeenen von Oabeit ooda een Äwanämen; een Kjleet schmaula ooda kjlanda moaken

enne (Präp.+Jsw.) en de

Ennom (H. f., -en) Loon; Vedeenst; Jehault

enoajren (schw.T.) oajalich moaken; wäm sea stieren ooda vestieren; wäm doll moaken

enodmen (schw.T.) Loft enne Lungen nenn holen; Odem enholen

enpaken (schw.T.) en een ooda miere Paks moaken; Sachen en Doosen moaken

enpischen (schw.T.) sikj naut moaken; Pisch aun de Kjleeda kjrieen

enplaunten (schw.T.) aunplaunten, eene Plaunt/Stud saten

enpräajen (schw.T.) sikj sea bemieejen wäm waut to lieren ooda dietlich to moaken; aunhoolent sennen em unjarechten

enragen (schw.T.) Kjleeda sea schwiensch kjrieen ooda met soont schwiensch kjrieen daut schlajcht rut to wauschen es

enrechten (schw.T.) toom pauss moaken

Enrechtunk (H. f., -ngen) woo waut enjerecht es

enrieekjen (schw.T.) aunfroagen, aunlangen

enriemen (schw.T.) Rum moaken fa waut, enrechten

enrieren (schw.T.) tooprieren; soo aus Dieech ooda Äten reedmoaken toom koaken/baken

enrieten (st.T.) aunfangen twei to rieten

enriewen (st.T.) riewen, Seep ooda soo waut en waut nenn riewen

enrollen (schw.T.) eene Dakj ooda Benja rom waut nämen

enroomen (schw.T.) Room aun waut naun kjrieen

ensäajnen (schw.T.) bestädjen; eenen Säajen äwa wäm bäden wan dee niee Oabeit/Aumt aunfangt

ensaten (schw.T.) enplaunten, saten, plaunten, aunplaunten

ensaulwen (schw.T.) Saulw opp waut/wäm moaken toom däm halpen jesunt woaren ooda toom däm to een Aumt ensäajnen

ensaumlen (schw.T.) too sikj saumlen, toop brinjen

enschapen (schw.T.) met een Läpel ooda Schapkje waut toodeelen

enschazen (schw.T.) dän Wieet ooda de Mot von waut aufschazen

enschedden (schw.T.) voll schedden

enschekjen (schw.T.) nenn schekjen; enne Post aufjäwen daut et kaun no de rajchte Städ jebrocht woaren

enschelwren (schw.T.) enfrieren; eene denne Schicht Ies opp Wota, ooda soo waut, kjrieen

enschlachten (schw.T.) eenen Väarot von Fleesch moaken met schlachten; schlachten soo daut eena opp een lenjret Stoot Fleesch haft

enschlonen (st.T.) eene Stock ooda Pol een Enjskje enne Ieed nenn schlonen; Blitz waut trafen haben

enschlopen (st.T.) aunfangen to schlopen; nich wada bliewen

enschmäaren (schw.T.) Schmäa aun waut naun moaken, soo aus een Schlems ooda aun Jereetschoft

enschmeichlen (schw.T.) wäm met Lest toom Frint ooda Helpa kjrieen

enschnieden (st.T.) aunfangen to schnieden; velazen

enschnieen (schw.T.) soo väl Schnee kjrieen daut eena nich rut ooda vom Hoff kaun

Enschreft (H. f., -en) eene Nofroag; de Boagen met däm eene sikj to waut malden deit

enschriewen (st.T.) sienen Nomen opp eene List nopp kjrieen

enschwienen (schw.T.) schwiensch kjrieen

Ensecht (H. f., -en) Vestentnis; een wua hinja komen

enseenen (st.T.) vestonen; bekjanen

enseepen (schw.T.) waut seepich moaken

ensetten (st.T.) en Jefenkjnis, ooda soo waut, faust sennen

ensinkjen (st.T.) 1) rauf gonen; sacht oba emma dolla en soo waut aus Jeträajd ooda Blott nendrekjen ooda veschwinjen; 2) vestonen, loten waut em Kopp nenn komen

ensoakjen (schw.T.) eenen Dooden en een Soakj lajen

ensolten (schw.T.) met jenuach Solt bestreien ooda enriewen

enspikjren (schw.T.) waut em Spikja brinjen; sikj eenen Väarot wajchlajen

ensprinjen (st.T.) wan Zeich von naut sennen ooda too heet sennen kjlanda woat

enstalen (schw.T.) 1) trajcht stalen, oppstalen soo daut et paust; 2) waut jeplondet aufbestalen

Enstalunk (H. f., -ngen) woo eena sikj enjestalt haft, soo aus frintlich ooda jäajenaun

enstemmen (schw.T.) aum stemmen moaken/kjrieen

enstiemen (schw.T.) von wua nich wajch kjennen wiels de Wajch toojestiemt es

enstonen (st.T.) wäm unjastetten ooda halpen; eenem siene Städ nämen

enstoppen (schw.T.) em Jefenkjnis brinjen un hoolen

Ent (H. f., -en) een Wota Voagel; tome Enten sent jrata aus ne Han, wille Enten sent onjefäa soo groot aus eene Han

entanken (schw.T.) een Schwenjel opp eene jewesse Tank stalen; de Feet soo stalen daut eena nich leicht jleppen woat

Entenbroden (H. n., -) eene jebrodne Ent; een Broden von eene Ent

entjäajen (Isw.) waut opptoo, no waut

entlich (Isw.) schlieslich, to Latst noch

entolen (schw.T.) Jelt fa een Väarajcht tolen ooda jäwen

entrakjen (st.T.) Wota (ooda aundret flissendjet) loten en waut hoadet (soo aus Holt ooda Broot) nenn trakjen; sikj en eene niee Woninj tus moaken

Entras (H. f.) de Vedeenst aun utjeliedet Jelt; dän Vedeenst dän eena tolen mott fa jeliedet Jelt

Entretsjelt (H. n., -) waut eena opp eenje Städen tolen mott toom wua nengonen

entscheiden (schw.T.) eene Wol trafen; eent von mieret wälen; entschluten

Entscheidunk (H. f., -ngen) een Entschluss; wuatoo eena sikj entschloten haft

entschieden (Isw.) kloa bewust; onen Twiewel; sikj secha sennen toom waut doonen

Entschluss (H. f., -) Entscheidunk; wuatoo eena sikj entschloten haft

entschluten (st.T.) entscheiden; eenen Entschluss foten

Entschuldjunk (H. f., -ngen) eene Nofroag daut eena entschulcht saul sennen; daut met waut eena sikj rajchtfoadicht

entschuljen (schw.T.) togood hoolen; vejäwen

entuschen (schw.T.) een Dinkj fa een aundret omtuschen; trajcht tuschen;

entwäda (Konj., de Aunfank von eene kloare Wol) ooda

entwei (Isw.) en twee; twei; daut schauft nich; nich mea goot fa daut sennen waut et emol wia

entwekjlen (schw.T.) Prozas nämen; waut loten sienen Wajch nämen

entweschen (Isw.) wua medden en eene Tiet; tweschen twee Tieden

envestonen (schw.T.) met stemmen; met oabeiden un nich jäajen waut sennen

enwartlen (schw.T.) wartlen kjrieen; sikj wua tus moaken; aunsiedlen

enwaundren (schw.T.) von een aundret en dit nenn trakjen un tus woaren

enwauntfrie (Isw.) soont wua nuscht jäajen opptobrinjen es

enweien (schw.T.) eenen Säajen äwa waut spräakjen soo daut et too eenen besondren Christlichen Jebruck sennen saul

Enweiunk (H. f., -ngen) daut Fast ooda daut Jebäd toom waut enweien

enweljen (schw.T.) wellich woaren to eene Sach; envestonen woaren

Enweljunk (H. f., -ngen) sajen/wiesen daut eena wellich to waut es; sikj to waut wellich moaken

enwoaren (st.T.) bekaunt woaren met waut eena nich ea wist; von waut lieren

Enwona (H. m., -) eena dee doa wont; eena dee doa tus es

Erboarmunk (H. f., -ngen) waut eena sajcht/wiest toom sikj erboarmen; Metjefeel haben/wiesen fa eenem de waut jeläden haft

Erfellunk (H. f., -ngen) daut waut wiest daut een Vespräakjen/eene Veheetunk nu es romjekomen

Erfoarunk (H. f., -ngen) daut wua eena es bie jewast; waut eena erfoaren/meterläft haft

Erfolch (H. m., -) woo waut utjekomen es; woo goot waut utjefollen es

Erkjantnis (H. n., -en) een toostonen; een vestonen; goot omweeten

erkjläaren (schw.T.) kloa moaken, dietlich moaken, halpen vestonen

erlauben (schw.T.) Frieheit fa waut jäwen; waut loten

erläwen (schw.T.) derch waut läwen; bie waut bie sennen

ermonen (schw.T.) vemonen; denkjen halpen waut orrajcht es; no drekjen waut rajcht es

Ermonunk (H. f., -ngen) een denkjen halpen daut rajchte to doonen; een Beschuldjen

ermootjen (schw.T.) Moot toospräakjen; wäm Moot moaken

Ermootjunk (H. f., -ngen) een Moot moaken; waut eenem Moot jeft

ernoa (Isw.) däaje; een nat beskje; nich weinich

erren (schw.T.) eenen Fäla moaken; waut doonen waut orrajcht es; jäajen eene Lia haundlen

errenda (Isw.) eena dee errt

errieekjen (schw.T.) bat doa komen; foadich moaken; bat aum Ziel komen

Errlia (H. f., -ren) eene faulsche Lia

Errliera (H. m., -sch) eena dee eene faulsche Lia vespreet

Errsenn (H. m., -) vedreidet denkjen; Errlia

errsennich (Isw.) nich bie rajchtet denkjen

Errtum (H. m., -) soont waut orrajcht es

Errwajch (H. m., Errwäaj) een orrajchta Wajch; een Wajch dee no de orrajchte Städ leit

ersaten (schw.T.) waut en de Städ von waut aundret saten; vetuschen

erwossen (Isw.) utjewossen; groot

es (st.T., 3.P. m.f.n. ez.) sennen [hee/see/daut es]

Ester (H. f.) een Mejales un Frues Nomen

et (Rel.Pron., nom. m.f.n. ez.) daut

Eufrat (H. m.) een Riefa dee derch de Staut Babel rant

Europa (H. n.) de Jäajent wua Dietschlaunt, Spanien un Schweden sent

Eva (H. f.) een Mejales un Frues Nomen; dee bediet: Mutta von aules waut läft

Evangelist (H. m., -en) eena dee daut Evangelium prädicht

Evangelium (H. n., -ien) goode Norecht; eent von de vea Bieekja em Nieen Tastament dee Jesus sien Läwen beschriewen

 

 

Hiemet ertjlea etj uetdretjlich: Aule Rachschriewfehler send min, oda de Autoren ere  Jestlichea Ejentuma.
© by Webmaster: Viktor Sewautztje (Viktor, von Sewen)

Etj dank aulem, deu mi jeholpe haben diese Sied te buje. Etj dank uck aulem wea mi Jedichta, Jesichte Leuda .... toojeschetjt haft. Sool hie ne Sach bene sene, deu unja Copyright steht, dann schrift mi daut. Etj nem daut dann rüt.

Webstatistik